Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 31.08.2023 r., zwołana została LXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na dzień 5 września 2023 r. (wtorek) na godz. 18.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Omówienie bieżących problemów i potrzeb Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Informacja Zarządu...

 • Artykuł

  Na 7 września 2023 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Organizacji Pozarządowych na temat działań prowadzonych na terenie dzielnicy Praga-Północ dotyczących problemu narkomanii. Sprawy różne, wolne...

 • Artykuł

  Trwa głosowanie na Ucznia Roku Szkoły Podstawowej, Szkoły Ogólnokształcącej, Technikum lub Szkoły Branżowej w konkursie Praskie Nagrody Edukacyjne AD REM. Zagłosuj do 30 września!

 • Artykuł

  Na 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) na godz. 15.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za czerwiec i lipiec 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy...

 • Artykuł

  Na 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) na godz. 15.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu na temat przygotowania praskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Informacja Zarządu dotycząca liczby miejsc i oddziałów w praskich...