Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 22 sierpnia 2023 r.( wtorek ) o godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks.I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie...

 • Artykuł

  Na 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek ) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Podsumowanie Komisji plenerowej, Problemy mieszkańców ul. Otwockiej związane z funkcjonowaniem lokalu „Mała Warszawa”, Zgłoszenia...

 • Artykuł

  Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. W skład Wojewódzkiej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Obecnie trwają prace nad utworzeniem Wojewódzkiej Rady Seniorów na Mazowszu. Niezwykle ważną ich częścią są konsultacje społeczne projektu uchwały i statutu nowo powstającego organu....

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ informuje, że oferent na najem lokalu użytkowego przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 z listy lokali użytkowych poza konkursem ofert z dnia 8 sierpnia 2023 r., w celu prowadzenia działalności gastronomicznej został wyłoniony. Firma KJ Catering sp. z o.o. zaproponowała najwyższą stawkę czynszu. Wynegocjowana stawka czynszu wynosi 16,00 zł / m2 za powierzchnię lokalu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert i...

 • Artykuł

  Stan Breckenridge jest amerykańskim wokalistą, pianistą muzyki soulowej i jazzowej, kompozytorem i autorem testów.