Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 6 lipca 2023 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja na temat przeznaczenia obiektu przy ul. Szymanowskiego 4a (Dom Samotnej Matki) w której aktualnie znajdują się dwie samotne matki (w jakim...

 • Artykuł

  Niedzielne koncerty artystów związanych z konkursem Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic w Centrum Praskim Koneser.

 • Artykuł

  Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Wybory odbędą się 24 września 2023 r., a ich przebieg określa Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 2/2023.

 • Artykuł

  Na 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 15.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy na 2023 r. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • Artykuł

  Na 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołana została LXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXIV z 20.06.2023 r. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Przyjęcie...