Wyniki wyszukiwania w serwisie Praga Północ

 • Artykuł

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za październik 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały...

 • Artykuł

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie brakujących środków na podręczniki szkolne w 2022 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy...

 • Artykuł

  Na 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja w sprawie zakłócania tzw. ciszy nocnej oraz naruszeń porządku publicznego przez działalność klubów muzycznych mieszczących...

 • Artykuł

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.30 zwołana została LVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr LIV z dnia 11.10.2022 r., nr LV z dnia 19.10.2022 r., nr LVI z dnia 26.10.2022 r., nr LV cz. 2 z dnia 09.11.2022 r., nr LVII z dnia 17.11.2022 r., nr LVII cz. 2...

 • Artykuł

  Na przełomie września i października zrealizowaliśmy badanie sondażowe wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ, którzy odpowiadali na pytania z różnych dziedzin.