Inwestycje

Zintegrowany Program Rewitalizacji

Wiele nieruchomości komunalnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji to przedwojenne kamienice. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami sukcesywnie je modernizuje, remontuje i przebudowuje. W zależności od potrzeb wykonywane są remonty dachów, balkonów, stropów, elewacji, klatek schodowych, ocieplanie ścian, wzmacnianie fundamentów oraz wymiany różnych instalacji.

Informacja z realizacji w 2021 r.

Przed remontem Strzelecka 10
Po remoncie Strzelecka 10
Przed remontem Środkowa 12
Po remoncie Środkowa 12

ZGN Praga-Północ w ramach I etapu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (broszura) wykonał remonty następujących nieruchomości:  

 • Siedlecka 25 front – zakończono realizację w I kwartale 2021 r.
 • Siedlecka 25 oficyna – zakończono realizację w I kwartale 2020 r.
 • Siedlecka 29 – zakończono realizację w IV kwartale 2018 r.
 • Łochowska 31 – zakończono realizację w IV kwartale 2020 r.
 • Łochowska 37 – zakończono realizację w IV kwartale 2019 r.
 • Łochowska 39 – zakończono realizację w IV kwartale 2018 r.
 • Łochowska 43 – zakończono realizację w II kwartale 2021 r.
 • Łochowska 38A – zakończono realizację w IV kwartale 2021 r
 • Łochowska 40 – zakończono realizację w III kwartale 2020 r.
 • Strzelecka 10A – zakończono realizację w IV kwartale 2018 r.
 • Strzelecka 12 – zakończono realizację w IV kwartale 2018 r.
 • Środkowa 14 – zakończono realizację w III kwartale 2020 r.
 • Środkowa 12 – zakończono realizację w IV kwartale 2021 r.
 • Stalowa 33 –  zakończono realizację w III kwartale 2020 r.
 • Markowska 12, 14 – zakończono realizację w II kwartale 2021 r.
 • Ząbkowska 36 – zakończono realizację w II kwartale 2020 r.
 • Markowska 16 – zakończono I etap inwestycji w II kwartale 2020 r.
 • Kłopotowskiego 30 – zakończono realizację w IV kwartale 2020 r.
 • Strzelecka 10 – zakończono realizację w III kwartale 2021 r. – remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” 
 • Otwocka 7 – zakończono realizację w II kwartale 2021r. – remont w ramach projektu „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” z dofinansowaniem unijnym – więcej informacji w zakładce „projekty unijne” 

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji następujące nieruchomości zostaną doposażone w instalację centralnego ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny:

 • Otwocka 7,
 • Środkowa 14,
 • Stalowa 33,
 • Ząbkowska 36.

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji można znaleźć w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Program Ciepło Sieciowe

Harmonogram uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody

Prezentacja realizacja i plan

Centralne ogrzewanie w domu

Z roku na rok coraz więcej mieszkań  obszaru rewitalizacji podłączanych jest do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Proces przebiega stopniowo, ponieważ wiąże się z rozbudową sieci, która nie pokrywa całego miasta. Nieruchomości doposażane są w instalacje centralnego ogrzewania  ciepłej wody oraz węzły cieplne. Zmiana sposobu ogrzewania powinna wpłynąć na obniżenie kosztów, a także na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Poprawia się również jakość powietrza, mniej szkodliwych substancji emitowanych jest do atmosfery.

Od 2010 roku do 15 czerwca 2023 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 168 nieruchomości, w których znajduje się 4446 lokali.  

Jednym z zadań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła”, które przewiduje doposażenie  budynków  w  instalację centralnego  ogrzewania, instalację centralnej ciepłej wody i węzeł cieplny. Po szczegółowe informacje, zawierające listę nieruchomości przewidzianych do doposażenia oraz planowany termin wykonywania prac, odsyłamy Państwa do wykazu wszystkich projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m.st. Warszawy.

Ciepło sieciowe

 1. Bródnowska 14
 2. Bródnowska 18
 3. Bródnowska 20
 4. Bródnowska 22
 5. Kawęczyńska 18
 6. Kaweczyńska 20
 7. Kawęczyńska 24
 8. Kawęczyńska 26
 9. Kawęczyńska 41
 10. Kawęczyńska 43
 11. Kawęczyńska 45
 12. Środkowa 3
 13. Środkowa 3A
 14. Targowa 40

Ogółem w 2016 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 285 lokalach.

 1. 11 Listopada 26
 2. 11 Listopada 44
 3. Bródnowska 2
 4. Korsaka 7
 5. Kowieńska 4
 6. Łomżyńska 31
 7. Łochowska 17
 8. Łochowska 31
 9. Łochowska 37
 10. Łochowska 43
 11. Nieporęcka 8
 12. Nieporęcka 14
 13. Radzymińska 8
 14. Radzymińska 53
 15. Radzymińska 55/57
 16. Radzymińska 59
 17. Radzymińska 60
 18. Radzymińska 61
 19. Siedlecka 26
 20. Siedlecka 29
 21. Siedlecka 45
 22. Stalowa 21
 23. Środkowa 12
 24. Środkowa 17
 25. Tarchomińska 12
 26. Wileńska 21
 27. Wileńska 23
 28. Wileńska 25
 29. Wileńska 29

Ogółem w 2017 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 903 lokalach.

 1. Inżynierska 3
 2. Inżynierska 9
 3. Lęborska 4
 4. Lęborska 6
 5. Łochowska 38A
 6. Łochowska 39
 7. Łochowska 40
 8. Łochowska 52
 9. Łochowska 54
 10. Mackiewicza 1
 11. Okrzei 5
 12. Stalowa 10
 13. Stalowa 35 front
 14. Stalowa 37
 15. Stalowa 51
 16. Strzelecka 10A
 17. Strzelecka 12

Ogółem w 2018 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 376 lokalach.

 1. Białostocka 46 – budynek podłączony do sieci w maju 2019
 2. Czynszowa 4 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 3. Jagiellońska 11 – budynek podłączony do sieci w kwietniu 2019
 4. Kawęczyńska 65 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 5. Kawęczyńska 73 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 6. Konopacka 7 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 7. Kowieńska 8 – budynek podłączony do sieci w marcu 2019 
 8. Radzymińska 32 – budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019 
 9. Radzymińska 35 – budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 10. Radzymińska 37 – budynek podłączony do sieci w czerwcu 2019
 11. Stalowa 4 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 12. Stalowa 38 – budynek podłączony do sieci w maju 2019
 13. Stalowa 50 – budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 14. Stalowa 54 – budynek podłączony do sieci w marcu 2019
 15. Stalowa 59 – budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 16. Stalowa 69 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 17. Strzelecka 5  – budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 18. Strzelecka 28 – budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 19. Strzelecka 38 – budynek podłączony do sieci w lutym 2019
 20. Strzelecka 42 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2019
 21. Środkowa 21 – budynek podłączony do sieci w lipcu 2019
 22. Wrzesińska 14 – budynek podłączony do sieci w październiku 2019
 23. Zamoyskiego 25 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 24. Zaokopowa 3 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2019
 25. Ząbkowska 50 – budynek podłączony do sieci w sierpniu 2019
 26. Ząbkowska 36 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2019
 27. Stalowa 33 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2019

Ogółem w 2019 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 679 lokalach.

 1. Białostocka 45 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 2. Radzymińska 47 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 3. Równa 5 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2020
 4. Równa 6 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 5. Równa 19 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2020
 6. Szwedzka 6 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 7. Szwedzka 7 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 8. Szwedzka 9 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2020
 9. Szwedzka 11 – budynek podłączony do sieci w październiku 2020
 10. Środkowa 14 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2020
 11. Wołomińska 15 – budynek podłączony do sieci w wrześniu 2020
 12. Wołomińska 17A – budynek podłączony do sieci w wrześniu  2020
 13. Zachariasza 8 – budynek podłączony do sieci w maju 2020
 14. Zachariasza 10 – budynek podłączony do sieci w maju 2020

Ogółem w 2020 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 281 lokalach.

 1. Jagiellońska 47 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2021
 2. Mała 4 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2021
 3. Mała 6 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2021
 4. Mała 8 – budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 5. Mała 9 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2021
 6. Mała 10 – budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 7. Mała 11 – budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 8. Mała 13 – budynek podłączony do sieci w marcu 2021
 9. Otwocka 7 – budynek podłączony do sieci w czerwcu 2021
 10. Szwedzka 15 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2021
 11. Strzelecka 31 – budynek podłączony do sieci w październiku 2021
 12. Radzymińska 63 – budynek podłączony do sieci w marcu 2021

Ogółem w 2021 roku zostało uruchomione centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda w 252 lokalach. 

 1. Brzeska 6 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 2. Brzeska 7 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2022
 3. Brzeska 19 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2022
 4. Brzeska 20 – budynek podłączony do sieci w listopadzie 2022
 5. Brzeska 29/31 – budynek podłączony do sieci  w grudniu 2022
 6. Kowieńska 27 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 7. Otwocka 12 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 8. Szwedzka 23 – budynek podłączony do sieci  w grudniu 2022
 9. Szwedzka 25 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 10. Szwedzka 33 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 11. Szwedzka 35A – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 12. Szwedzka 37 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 13. Wileńska 43 – budynek podłączony do sieci  w grudniu 2022
 14. Ząbkowska 3 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022
 15. Ząbkowska 11 – budynek podłączony do sieci w grudniu 2022

W 2022 roku zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 15 nieruchomości w których znajduje się 484 lokali.

 1. Grajewska 4
 2. Grajewska 15
 3. Grajewska 17
 4. Grodzieńska 46
 5. Grodzieńska 65
 6. Ząbkowska 4 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2023
 7. Ząbkowska 7 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2023
 8. Wileńska 13 – budynek podłączony do sieci w styczniu 2023
 9. Wileńska 59

Według stanu na dzień 15.06.2023 roku zostało przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej 3 nieruchomości w których znajduje się 137 lokali

 1. Grodzieńska 51
 2. Grodzieńska 53
 3. Michałowska 3
 4. Radzymińska 16
 5. Radzymińska 29A
 6. Zachariasza 3

Ostateczny termin uruchomienia dostaw ciepła do budynku uzależniony jest od prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej, za które odpowiada spółka Veolia Energia Warszawa S.A.

Jednocześnie informuję, iż według otrzymanego pisma z Veolii w dniu 30.03.2022 r. terminy realizacyjne planowane przez Veolia mogą ulec zmianie z uwagi na obecną sytuacją polityczną ponieważ występują bardzo duże zaburzenia na rynku dostaw materiałów i urządzeń.

Wykaz adresowy nieruchomości zrealizowanych i planowanych w ZPR  w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"

Centrum Lokalne Plac Hallera

Prace prowadzone w latach 2018-2019.

Wymiana witryn w 14 lokalach użytkowych

nr 129 pl. Hallera 10; nr 170, 171 ul. Jagiellońska 54, nr 1b Jagiellońska 56,

nr  1a, 2a, 7a, 10a, 14a pl. Hallera 5, nr 2a pl. Hallera 8, nr 3a ul. Jagiellońska 56,

nr 196, ul. Skoczylasa 8, nr 138 Hallera 9, nr 128 pl. Hallera 10

Remont wraz z wymianą witryn w 6 lokalach użytkowych   

nr 3A i 6A pl. Hallera 5, nr 1A pl. Hallera 6, nr 1A pl. Hallera 8, nr 1/1A ul. Jagiellońska 56,

nr 140 pl. Hallera 9.

Lokale były remontowane we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Prezentacja Praskie wnętrza wokół placu Hallera

ulotki promujące warszawskie dotacje na wymianę pieców i kotłów

Wymień kopciucha – pomożemy ci od początku do końca

Do końca 2021 roku dotacja na likwidację „kopciucha” może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji. Mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię urzędu.

Wniosek o dotację i wszystkie związane z nim formalności można załatwić całkowicie zdalnie, bez wizyty w urzędzie.

Warszawski program dotacji na likwidację „kopciuchów”, czyli przestarzałych pieców lub kotłów na paliwo stałe albo olej opałowy, działa od 2017 roku. Liczba wniosków z roku na rok rośnie – w 2020 r. wpłynęły aż 2222 wnioski.

Tylko do końca 2021 r. można uzyskać dotację do 90 proc. kosztów wymiany pieca lub kotła. W 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70 proc. kosztów inwestycji. Dotację będzie można uzyskać tylko do 31 grudnia 2022 r., a od 2023 r. korzystanie z „kopciuchów” będzie zabronione. Dlatego warto się pospieszyć i jak najszybciej złożyć wniosek, by skorzystać z jak najwyższego dofinansowania.

Zlikwiduj kopciucha z warszawską dotacją

Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. kopciucha i instalację pompy ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego albo ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą również otrzymać środki na odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Najlepsza informacja bezpośrednio w urzędzie

Mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię Urzędu m.st. Warszawy pod numerem tel. 22 325 96 06. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 dyżurują przy niej pracownicy Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, którzy w łatwy sposób wyjaśnią jak można uzyskać dotację.

W procesie udzielania dotacji nie współpracujemy z jakimikolwiek pośrednikami. Nie są także potrzebne żadne audyty ani inne działania związane z kosztami po stronie wnioskodawcy.

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu przez infolinię – dzięki temu uzyskają dokładną informację o całym procesie bezpośrednio u źródła. Zachęcamy również do skorzystania z kalkulatora dotacji online, który umożliwia obliczenie dokładnej wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”.

Dotacje bez wychodzenia z domu

Dotację można uzyskać bez wizyty w urzędzie – cały proces formalny już od roku odbywa się zdalnie. Wnioski na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:

 • mailowo – wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres dotacje.bopipk@um.warszawa.pl,
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 325 96 06 w godz. 8.00-16.00. Dyżurujący specjaliści odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie.
 • korespondencyjnie – można przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Wniosek nie zostanie odrzucony, nawet jeśli będą w nim błędy lub braki – będzie on normalnie procedowany. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo. Wnioski będą przyjmowane w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawa prowadzi w trybie zdalnym również kontrole inwestycji. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy smartfona.

Do końca 2021 roku dotacja na likwidację „kopciucha” może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji. Mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię urzędu.

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy

Projekt pn. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Tytuł projektu: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy
Wartość projektu: 13 925 327,29 zł
Wkład m.st. Warszawy: 8 198 549,19 zł
Wartość dofinansowania: 5 726 778,10 zł, w tym:

 • z funduszy UE: 4 716 170,20 zł
 • ze środków Budżetu Państwa: 1 010 607,90 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Partner: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze najbardziej zmarginalizowanych obszarów warszawskiej Pragi poprzez rewitalizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 (Szmulowizna) i ul. Strzeleckiej 10 (Nowa Praga).

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych mieszkańców warszawskiej Pragi poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. Prace remontowe zmniejszą ryzyko degradacji obiektów objętych ochroną konserwatorską, natomiast prace termomodernizacyjne przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o ponad 50%. Remont lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stworzy sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto poprzez realizację przez m.st. Warszawa zrównoważonej polityki lokalowo-mieszkaniowej na obszarze warszawskiej Pragi projekt przyczyni się do przeciwdziałania przewidywanym, negatywnym skutkom gentryfikacji.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.. która posiada ekspertów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Planowane jest przeprowadzenie prelekcji na temat korzyści społecznych, środowiskowych i finansowych z zastosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Analiza porównawcza termomodernizacji budynków wielorodzinnych, wpisanych do Rejestru Zabytków indywidualnie lub poprzez wpisanie obszaru, na którym się znajdują lub wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków na Pradze-Północ na przykładzie nieruchomości przy ul. Siedleckiej 25.