Parkowanie z identyfikatorem

 

Szanowni Mieszkańcy


Wprowadzamy „Regulamin wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy Praga-Północ powierzonych w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ.”Wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych możliwy będzie po uzyskaniu identyfikatora.

Wydanie identyfikatora jest nieodpłatne.

Wniosek o wydanie identyfikatora osoba uprawiona może złożyć bezpośrednio w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5 przy ul. W. Burdzińskiego 7.

Wzór wniosku oraz regulamin jest dostępny w formie papierowej w AOM Nr 5 oraz na stronie internetowej https://pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy Praga-Północ powierzonych w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ.

Uwaga

Na osoby, które nie będą posiadały identyfikatorów umożliwiających wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z miejsc postojowych, funkcjonariusze odpowiednich służb miejskich będą uprawnieni do nakładania mandatów karnych.

Identyfikatory wydane przez ZGN, nie zwalniają z obowiązku wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

Termin obowiązywania regulaminu wyznaczony został na dzień 01.02.2023 r.

Załączniki:

Brechta 12, Brechta 14, Brechta 14A, Dąbrowszczaków 2, Dąbrowszczaków 4, Dąbrowszczaków 6, Ratuszowa 17/19, Ratuszowa 21- Garaże, Ratuszowa 21 Przedszkole, Brechta 16 Wojskowa Komisja Uzupełnień 

 

 

 

Brechta 13, Brechta 13A, Brechta 15, Brechta 17, Brechta 17A, Dąbrowszczaków 8, Namysłowska 3, Namysłowska 5A, Namysłowska 7, Szymanowskiego 4, Szymanowskiego 4A, Szymanowskiego 6, Szymanowskiego 8

 

 

Brechta 2/4 – GARAŻE

 

 

Brechta 9, Hallera 10, Dąbrowszczaków 5

 

 

Brechta 5, Groszkowskiego 5, Hallera 4, Hallera 6, Hallera 6A, Hallera 6B, Hallera 8 , Brechta 3 Urząd Marszałkowski, Skoczylasa 4 Urząd Marszałkowski, Brechta 7

 

 

Jagiellońska 50, Jagiellońska 52, Jagiellońska 54, Skoczylasa 9

 

 

Dąbrowszczaków 12, Namysłowska 9, Namysłowska 11A, Namysłowska 13 , Szanajcy 16, Szanajcy 16A, Szanajcy 18, Szanajcy 18A, Szanajcy 20, Szanajcy 20A, Szymanowskiego 3, Szymanowskiego 3A, Szymanowskiego 5, Szymanowskiego 5A, Szymanowskiego 7, Szymanowskiego 7A , Namysłowska 11 Przedszkole, Dąbrowszczaków 14 Urząd Skarbowy

 

 

Hallera 5, Hallera 5B, Hallera 7A, Hallera 9, Hallera 9A, Skoczylasa 8, Skoczylasa 10/12, Skoczylasa 10A, Szanajcy 6, Szanajcy 8, Szanajcy 10, Szanajcy 12, Szanajcy 14,Dąbrowszczaków 9 – Garaże, Dąbrowszczaków 9

 

 

Darwina 18, Linneusza 9, Linneusza 11, Namysłowska 19

 

 

Darwina 12, Linneusza 5, Linneusza 7, Młota 5

 

 

Darwina 8, Linneusza 1, Linneusza 3

 

 

Burdzińskiego 7 , Burdzińskiego 7A – Garaże, Burdzińskiego 9, Darwina 1A, Darwina 3A, Darwina 4, Darwina 5, Darwina 7, Darwina 9 - Garaże, Darwina 9A, Darwina 11, Darwina 13, Darwina 15 - Garaże, Darwina 15A, Jagiellońska 66