Parkowanie z identyfikatorem

 

Szanowni Mieszkańcy

Wprowadzamy „Regulamin wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy powierzonym w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ – położonym pomiędzy budynkami: Blaszana 1, 2, ks. I. Kłopotowskiego 1/3, Olszowa 8, Panieńska 1A, 3, 3A, 5, 7”.

Wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych możliwy będzie po uzyskaniu identyfikatora.

Wydanie identyfikatora jest nieodpłatne.

Wniosek o wydanie identyfikatora osoba uprawiona może złożyć bezpośrednio w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Mackiewicza 11.

Wzór wniosku oraz regulamin jest dostępny w formie papierowej w AOM Nr 2 oraz na stronie internetowej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulamin wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy powierzonym w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ – położonym pomiędzy budynkami: Blaszana 1, 2, ks. I. Kłopotowskiego 1/3, Olszowa 8, Panieńska 1A, 3, 3A, 5, 7.

Uwaga

Projekt organizacji ruchu zakłada wyznaczenie miejsc postojowych, wobec czego będzie zachodziła konieczność opuszczenia przedmiotowego obszaru przez pojazdy tam parkujące, celem wykonania objętym ww. projektem oznaczeń poziomych.

Termin realizacji ww. prac od 14.02.2024 r. do 31.03.2024 r.

Na osoby, które nie będą posiadały identyfikatorów umożliwiających wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z miejsc postojowych, funkcjonariusze odpowiednich służb miejskich będą uprawnieni do nakładania mandatów karnych.

Identyfikatory wydane przez ZGN, nie zwalniają z obowiązku wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Regulamin
  3. Wniosek
  4. Mapa

 

 

Osiedle Praga 2,3


 

Regulamin wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy Praga-Północ powierzonych w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ.(otwiera się w nowej karcie)”Wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych możliwy będzie po uzyskaniu identyfikatora.

Wydanie identyfikatora jest nieodpłatne.

Wniosek o wydanie identyfikatora osoba uprawiona może złożyć bezpośrednio w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5 przy ul. W. Burdzińskiego 7.

Wzór wniosku oraz regulamin jest dostępny w formie papierowej w AOM Nr 5 oraz na stronie internetowej https://pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn(otwiera się w nowej karcie).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy Praga-Północ powierzonych w zarząd i administrowanie ZGN Praga-Północ.(otwiera się w nowej karcie)

Uwaga

Na osoby, które nie będą posiadały identyfikatorów umożliwiających wjazd, zatrzymanie oraz korzystanie z miejsc postojowych, funkcjonariusze odpowiednich służb miejskich będą uprawnieni do nakładania mandatów karnych.

Identyfikatory wydane przez ZGN, nie zwalniają z obowiązku wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

Załączniki:

Brechta 12, Brechta 14, Brechta 14A, Dąbrowszczaków 2, Dąbrowszczaków 4, Dąbrowszczaków 6, Ratuszowa 17/19, Ratuszowa 21- Garaże, Ratuszowa 21 Przedszkole, Brechta 16 Wojskowa Komisja Uzupełnień 

 

 

Brechta 13, Brechta 13A, Brechta 15, Brechta 17, Brechta 17A, Dąbrowszczaków 8, Namysłowska 3, Namysłowska 5A, Namysłowska 7, Szymanowskiego 4, Szymanowskiego 4A, Szymanowskiego 6, Szymanowskiego 8

 

 

Brechta 2/4 – GARAŻE

 

 

Brechta 9, Hallera 10, Dąbrowszczaków 5

 

 

Brechta 5, Groszkowskiego 5, Hallera 4, Hallera 6, Hallera 6A, Hallera 6B, Hallera 8 , Brechta 3 Urząd Marszałkowski, Skoczylasa 4 Urząd Marszałkowski, Brechta 7

 

 

Jagiellońska 50, Jagiellońska 52, Jagiellońska 54, Skoczylasa 9

 

 

Dąbrowszczaków 12, Namysłowska 9, Namysłowska 11A, Namysłowska 13 , Szanajcy 16, Szanajcy 16A, Szanajcy 18, Szanajcy 18A, Szanajcy 20, Szanajcy 20A, Szymanowskiego 3, Szymanowskiego 3A, Szymanowskiego 5, Szymanowskiego 5A, Szymanowskiego 7, Szymanowskiego 7A , Namysłowska 11 Przedszkole, Dąbrowszczaków 14 Urząd Skarbowy

 

 

Hallera 5, Hallera 5B, Hallera 7A, Hallera 9, Hallera 9A, Skoczylasa 8, Skoczylasa 10/12, Skoczylasa 10A, Szanajcy 6, Szanajcy 8, Szanajcy 10, Szanajcy 12, Szanajcy 14,Dąbrowszczaków 9 – Garaże, Dąbrowszczaków 9

 

 

Darwina 18, Linneusza 9, Linneusza 11, Namysłowska 19

 

 

Darwina 12, Linneusza 5, Linneusza 7, Młota 5

 

 

Darwina 8, Linneusza 1, Linneusza 3

 

 

Burdzińskiego 7 , Burdzińskiego 7A – Garaże, Burdzińskiego 9, Darwina 1A, Darwina 3A, Darwina 4, Darwina 5, Darwina 7, Darwina 9 - Garaże, Darwina 9A, Darwina 11, Darwina 13, Darwina 15 - Garaże, Darwina 15A, Jagiellońska 66